top of page
fmt_tofta--3 ws.jpg
Frontbild tjanster kvadrat dark.jpg

Bygga Utemiljöer

Våra tjänster inom utemiljöer består av många olika delar, då vi tar oss an både större och mindre projekt inom skapandet av nya utemiljöer, från privata till offentliga miljöer.

Uppdragen består av alltifrån att skapa trivsamma utemiljöer i form av lekplatser till bostadsrättsföreningar till att hjälpa villakunder som ska anlägga till exempel en pool, bygga ett attefallhus eller en uteplats.

I alla projekt kan vi vara med från starten, då vi flygmäter och använder oss av scanners för att göra en 3D-modell och på så sätt visualisera det för kunden. Vi markprojekterar, prissätter och utför sedan jobbet.

Vi brukar även utgå från arkitekternas ritningar i 2D och göra en 3D-modell av det, för att få de rätta proportionerna. För att bästa möjliga resultatet i varje projekt samarbetar vi med en trädgårdsarkitekt.

Att visualisera projektet är viktigt, oavsett storlek.

Genom att se slutresultatet är det enkelt att göra rätt från början och se vad kundens budget räcker till. Kunden kan också se att poolen hamnar rätt på tomten, att stenläggningen kommer till sin rätt eller att lekplatsen blir belägen på den ultimata platsen.

Vi jobbar med en mängd olika material, som betongmarksten och bohusländsk granit till betong- och kallmurar. Vi utför även asfaltsarbeten samt samarbetar med en smedja där vi producerar krukor i cortenstål.

Vi skapar helt enkelt trivsamma och kostnadseffektiva utemiljöer efter kundernas önskemål.

UPPTÄCK FMT

Uppdragen består av alltifrån att skapa trivsamma utemiljöer i form av lekplatser till bostadsrättsföreningar till att hjälpa villakunder som ska anlägga till exempel en pool, bygga ett attefallhus eller en uteplats.

fmt_0622--5 (Anpassat).JPG
bottom of page