top of page
_MG_9980-Redigera-7.jpg
Frontbild tjanster kvadrat dark.jpg

Grusjustering och hyvling

Inom hyvling använder vi oss av två väghyvlar. En som går på larver och en på hjul. En av dessa kan förflyttas med hjälp av en släpkärra, den minsta och används bland annat för att justera grusytor innan asfaltering. De kan till exempel också användas inom stora lagerbyggnader, då vi kan förbereda och göra underlaget helt plant innan golvet gjuts på betongplattan.

Vi hyvlar och justerar alltifrån grus i ridhus och paddockar till att lägga ut konstgräsplaner

med olika lutningar.

Inom detta område använder vi oss av teknik som gör oss unika i branschen, då vi kombinerar och erbjuder både mätteknik och maskintjänster.
När vi t.ex. ska hyvla en ridbana eller fotbollsplan i Kungälv med en viss lutning, bygger vi en 3D-modell av det som vi mätt in på plats och därefter lägger vi in filen till maskinen.
Inom detta område har vi olika utrustningar som vi kan använda oss av.
GPS-antenner som gör att bladet på maskinen följer 3D-modellen men också instrumentet Totalstation, som är ett stabilt mätinstrument som ger millimeters noggrannhet. Vi använder oss också av ultraljud som mäter avståndet och kan justeras upp och ner.

Våra metoder gör att vi kan utföra varje uppdrag noggrant och kostnadseffektivt.

När vårt uppdrag är klart mäter vi hela ytan, vilket gör att vi kan

dokumentera exakt hur grusytan såg ut när vi var färdiga.

UPPTÄCK FMT

Som kund vill man förstå vad man köper och det har vi värdefulla verktyg för, då vi kan visualiserar alla projekt inom grusjustering och hyvling innan vi lämnar ett pris.

Frontbild tjanster_edited.jpg
bottom of page