top of page
TheMaster-4-2.jpg
Frontbild tjanster kvadrat dark.jpg

Mättjänster vid byggnation

Eftersom vi i grunden är ett markföretag har vi en gedigen erfarenhet och kunskap om

hur arbetet ska utföras praktiskt.

Vi kan vara med redan i projekteringen och hjälper gärna våra kunder med att komma med tips och idéer på hur de ska tänka i ett utförande.

Vi har tre drönare med olika utrustning som vi använder oss av för att utföra flygmätningar.

Med en drönare får vi ett noggrant mätresultat, med endast 1-2 cm differenser.

Den största av dem är utrustad med en Lidar-scanner, som används för att komma

igenom och nå marken där det är mycket växtlighet.

Vi har även Laser-scanner som kan läsa in allt med millimeters precision.

Av informationen kan vi till exempel göra ritningar, 3D-modeller för grävmaskiner eller det som nu önskas av kunden. Vi erbjuder också våra kunder traditionella byggmätningar vid till exempel nybyggnationer av villor.

 

När en kund ska bygga ett hus utför vi mätningar med drönare, gör en siteplan och använder modellen för att visualisera det för kunden. Samtidigt som vi lägger in det i grävmaskinernas system.

När det kommer till att använda insamlad data har vi bred kompetens och kan använda det på olika sätt. Till exempel flygmäter vi stora områden där det redan finns en detaljplan.

I andra fall kan vi vara med i skedet när detaljplanen ska utformas. Då mäter vi hela området och gör en massbalans där vi beräknar hur mycket som ska grävas bort och hur mycket som ska fyllas och därefter utformar vi 3D-modellen.

Vi fungerar också som ett språkrör mellan markexploatörer och arkitekter, eftersom vi pratar bådas språk och därmed kan hitta en mer ekonomisk väg att gå. Om arkitekten har ett förslag som blir väldigt kostsamt kan vi ge alternativ, tack vare mätadata och visualsering, och hitta en lösning som blir mer ekonomisk. Det ger mindre miljöpåverkan samtidigt som den ekonomiska vinsten blir större.

Vi tar också emot ritningar från kunder och bygger 3D-modeller utifrån det, som vi sedan lägger upp i en webbportal. Därifrån kan kunden enkelt ladda ner filerna som de kan använda i sin grävmaskin och får utifrån den, informationen hur de ska gräva och på vilket djup.

Med vårt sätt att arbeta eliminerar vi missförstånd. När vi lämnar en offert eller ett anbud har vi ett flygfoto och ritningar som gör det klart och tydligt för kunden och alla inblandade.

UPPTÄCK FMT

Även inom detta område använder vi oss av teknik som gör oss unika i branschen, då vi kombinerar och erbjuder både mätteknik och maskintjänster.

color.jpg
bottom of page