top of page

”...som en av våra anställda uttryckte det: Här jobbar man inte för utan med FMT.”​​​

MED 3D SER DU RESULTATET INNAN.

Ska du bygga en ny villa?

Med hjälp av 3D och AR-teknologi visar vi hur allt kommer att se ut redan innan första spadtaget

fmt_jonas-4 (Medel).jpg

Mark- och mättjänster vid byggnation i Kungälv

_MG_0256-Redigera-10 (Medel).jpg

VID ETT BYGGPROJEKT

SÅ GÅR DET TILL.

DU SER VAD VI GÖR.

Vi tar oss aldrig an ett uppdrag utan att veta förutsättningarna. Därför kommer vi alltid ut och undersöker din mark innan planeringsarbetet tar vid. Mycket har hänt inom grävsystemens utveckling de senaste tio åren. idag gräver vi efter en digital ritning med GPS-styrda maskiner som har en känslighet på en centimeter. Processen övervakas via en skärm och man kan hela tiden följa skopans rörelser.

DRÖNAREN SER ALLT.

Vid mätuppdrag gör vi drönarflygningar för att få en komplett bild av läget. Drönarens fotomaterial används sedan för att skapa en digital tredimensionell skiss som vi tillsammans analyserar för att hitta den bästa lösningen.

KOSTNADEN ÄR LIKVÄRDIG.

Bygg- och markprojekt har en förmåga att överskrida budget och det är inte ovanligt att mindre nogräknade entreprenörer medvetet lägger sig för lågt på offertstadiet. Våra offerter må därför vara högre. Men vi håller dem. Dessutom finns det justeringsmöjligheter under resans gång. Du har alltid koll på ditt projekt.

bottom of page