top of page
house front.jpg

VI ÄR FRAMTIDENS
MARKTJÄNST

Upplev hela ditt hus innan det byggs

”Genom VR-glasögon kan du se ditt framtida drömhus och till och med gå in i det.”

VARFÖR FMT FÖR ERT NÄSTA BYGGPROJEKT

Vi är framtidens
marktjänst.

Genom att ligga i framkant inom mark och bygg och använda sig av rätt teknik kan man jobba kostnadseffektivt och det har vi på FMT Mark anammat.

 

Vi uppdaterar oss ständigt inom ny teknik, som mätteknik och digital kommunikationsutrustning, som vi dagligen använder oss av i våra markarbeten...

bottom of page